+31 (0)612983161 rode.parel@planet.nl

Agenda


Webinar Wegen naar seksuele Waardigheid 

Mensen die mijn boek gekocht hebben, kunnen zich aanmelden voor gratis Webinars via onderstaand mailadres.

Help! Mijn cliënt heeft seksuele problemen

Het doel van deze eendaagse bijscholing is om therapeuten en coaches meer inzicht, zelfvertrouwen, stevigheid en ontspanning te geven bij het werken met seksuele vraagstukken met hun cliënten.

Het komt vaak voor dat professionals geconfronteerd worden met erotische problemen van hun cliënten. In de meeste vakopleidingen wordt niet veel aandacht besteed aan het thema seksualiteit. Daarom is het van belang naast zelfkennis ook een stevige basis aan vakkennis en ervaring op te bouwen om problemen van cliënten vanuit hun ontwikkelingsgeschiedenis beter te kunnen begrijpen en begeleiden.

In deze training staan de volgende doelen centraal:

  • Kennisoverdracht over de psychoseksuele ontwikkeling en de bijhorende behoeftes
  • Bewustzijn ontwikkelen over de invloed van vroege inprentingen over lust, seksualiteit en intimiteit op de psychische gezondheid en het relaterend vermogen
  • Leren hoe deze inprentingen te veranderen om meer zelfvertrouwen en seksuele waardigheid te ontwikkelen
  • Inzicht verkrijgen in de dynamiek tussen behandelaar en cliënt
  • De rode vlaggen herkennen
  • Oefenen met verschillende methodes.

Info: bij Einstein-Academy in Sassenheim. Deze training is KTNO en PSBK geaccrediteerd (6 bijscholingspunten of 0,2 EC). Meer informatie is hier te vinden.

Bijscholing voor professionals Erotische (Tegen)Overdracht

Hoe kunnen we als therapeuten, psychologen, opvoeders etc., die zelf niet genoeg ondersteuning in hun seksuele ontwikkeling hadden, begeleiding aan onze cliënten geven bij hun seksuele en relationele problemen? Zonder bewustzijn over wat er gemist is, zonder de vaardigheden om met deze krachtige dynamiek om te gaan, voelt het als schaatsen op dun ijs.

In deze bijscholing zullen we dieper in de theorie over de psychoseksuele ontwikkeling duiken en oefeningen aanreiken die ons helpen problemen op het seksueel-relationele gebied beter te begrijpen en oplossingen te bieden. Ook zullen we ingaan op de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht, hoe we deze in de praktijk kunnen inzetten en hoe we uit de valkuilen kunnen blijven.

www.heartandsexuality.nl

Info: deel 2 op 28/29 oktober 2022 in Leiden. 

Heart and Sexuality trainingen in Hongarije en Nederland

De Heart and Sexuality trainingen zijn gebaseerd op zeer effectieve methoden uit de BodyPsychotherapy, systemisch werken en Sexual Grounding. Ze bieden een heldere, directe en zuivere kijk op seksualiteit, intimiteit en relaties. Interessant voor zowel je persoonlijke alsook professionele ontwikkeling. Er worden jaarlijks trainingen van 24 dagen en kortere workshops gegeven in Hongarije (in het Engels) en in Nederland.

De volgende basis training “Seksualiteit in Verbinding” in Nederland start op 17 februari 2023 en in Hongarije op 30 maart 2023.

Meer informatie over de trainingen in Nederland:  heartandsexuality.nl

Voor de jaartrainingen hebben we een selectie procedure. Ervaring met lichaamswerk/therapie en deelname aan introducties is voor alle H&S trainingen noodzakelijk!

Op aanvraag

Creatieve karakteranalyse
Binnen een dag leren aan de hand van tekeningen het karakter en de vooruitgang van je cliënten te analyseren.
Met uitgebreid voorbeeld materiaal.

Erotische overdracht en werken met seksuele thema’s
Hoe kun je als baas, leraar of therapeut helder blijven als er erotische spanning in het spel komt?
Als lezing of als workshop.

De seksuele ontwikkeling van het kind
Een lezing voor hulpverleners, ouders en opvoeders.

Relatie opstellingsdagen